top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt u onze disclaimer(s), leest u hoe wij omgaan met uw privacy en welke cookies wij gebruiken.

Bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid  betracht. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. twippie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze websites twippie.be of uit onze advertenties en overige publicaties en kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

twippie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer en onze privacyverklaring hebben dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacy bepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Disclaimer nieuwsbrief

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. twippie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via haar websites door twippie aangeboden reisaanbod (pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten) zijn de twippie Algemene Reisvoorwaarden van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de websites bekijken en/of downloaden. Voorts zijn op (onderdelen van) het reisaanbod nog voorwaarden van derden van toepassing.

Privacy- en cookieverklaring met ingang van 24 mei 2018

Uw privacy is voor twippie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze op een correcte manier gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Het beleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken als u met ons reist, onze diensten koopt of gebruikt, onze website  bezoekt, onze mobiele applicaties gebruikt of op een andere manier contact met ons hebt. Door middel van onze websites worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies bijhouden, neem dan contact op met twippie via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze websites.

 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website.

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot ons reisaanbod

 • Het aanbieden van een persoonlijke reispagina (My Booking), waarmee u inzage heeft in uw boeking.

 • Het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht.

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, o.a. door middel van  enquêtes.

 • Het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden.

 • Het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het aanbod voor u interessanter te maken door middel van het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses via zowel onze eigen website als websites van derden.

 • het toesturen van een algemene nieuwsbrieven. Het toesturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit is noodzakelijk in het kader van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens.

 • Geboortedatum.

 • Nationaliteit.

 • Geslacht.

 • E-mailadres.

 • Telefoonnummer.

 • Klantnummer.

 • Informatie over de door u geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, vervoersinformatie en verblijfsinformatie).

 • Informatie over de laatst door u bekeken vakantie en/of aangegeven reisvoorkeur.

 • IP-adres.

 • Cookie ID’s.

 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via WhatsApp, het contactformulier of via sociale media.

 • Eventuele medische persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken.

Gegevens van derden

Wij vragen ook gegevens van derden, zoals van medereizigers. Deze gegevens verwerken wij enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen met dat doel ook aan derden vertrekt worden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat deze gegevens rechtmatig aan ons verstrekt worden en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met uw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken.

 • Externe ICT-dienstverleners;

 • De partijen die cookies aanleveren, zie overzicht onder cookies

 

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:

 • Betaaldiensten (als u via twippie.be betalingen verricht).

 • Leveranciers van accommodatie  (bij wie uw verblijf wordt geboekt).

 • Verzekeraars (als u via twippie.be een verzekering afneemt).

 • Leveranciers van vervoer (als u via twippie.be een taxi of shuttleservice bestelt).

 • Autohuurmaatschappijen (als u via twippie.be een auto huurt).

 • Vliegmaatschappijen (als u via twippie.be een vlucht boekt).

 • Het Calamiteitenfonds (wanneer uw reis moet worden aangepast wegens calamiteiten).

 

E-mails

Vanuit twippie.be versturen wij verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee categorieën: noodzakelijke berichten en nieuwsbrieven.

Noodzakelijke berichten

Deze e-mails zijn om u te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de reisovereenkomst die u met ons heeft afgesloten. Dit kunnen bijvoorbeeld calamiteiten zijn, wijzigingen in uw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, de toegang tot uw persoonlijke reispagina via My Booking, wijzigingen in onze voorwaarden of andere zaken die belangrijk zijn voor uw boeking.

 

Nieuwsbrieven

Indien u ons voorafgaande toestemming heeft verleend of een boeking bij ons heeft gemaakt, houden wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. Wij stellen de nieuwsbrieven samen op basis van uw persoonlijke gegevens, zoals uw eerdere boekingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website en in de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief kunt u aangeven of u daarnaast nog specifieke nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Wij bieden onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Enquêtes, acties, prijsvragen

Indien u meedoet aan een enquête, actie of prijsvraag, vragen wij een aantal gegevens van u zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor de verwerking hiervan, eventueel door derde partijen, ten behoeve van de enquête, actie, prijsvraag en voor het samenstellen van analyses op basis van de verzamelde informatie. Zo kunnen we de gegevens uit de enquête analysen, de  actie uitvoeren en/of de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze acties.

Aanvullen van uw persoonsgegevens, profilering en gepersonaliseerde advertenties

Wij kunnen de gegevens die we van u via de verschillende kanalen binnenkrijgen combineren. Zo kunnen we informatie die we online van u verkrijgen, verzamelen (zoals via een online boeking of acceptatie van de cookies). Deze gegevens kunnen wij op basis van uw toestemming combineren zodat wij een klantprofiel van u kunnen samenstellen. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om uw interesses te analyseren, en uw aanbod op deze manier verder te personaliseren o.a. door middel van het tonen van gepersonaliseerde advertenties via diverse kanalen waaronder nieuwsbrieven, onze website(s) en websites van derden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zo hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: na opzegging ontvangt u geen nieuwsbrieven meer

 • Boekingen/reserveringen: zoals wettelijk bepaald

 • Verzekeringen: zoals wettelijk bepaald

 • Calamiteitenfonds: zoals wettelijk bepaald

 • Telefoongesprekken: 1 maand

 • chatgesprekken: 1 maand

 • Prijsvragen, acties en enquêtes: 6 maanden na verlopen actie

Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we u graag naar het cookiegedeelte van deze privacy- en cookieverklaring.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Overzicht van derde partijen die cookies kunnen plaatsen via onze website:

Google
Facebook
Daisycon
Tradetracker

Het gebruik van cookies door twippie.be

twippie  legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van twippie staan vermeld vast.

Hierbij onderscheiden zich 3 categorieën

Basis

Basiscookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken, De website werkt niet goed zonder deze cookies. Daarnaast verzamelen we basisstatistieken, zonder dat we persoonlijke informatie van u opslaan.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe u onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

Marketing

 

We gebruiken marketingcookies om bezoekers over meerdere websites te kunnen volgen. Met de verzamelde informatie kunnen we relevante advertenties van twippie op verschillende advertentienetwerken tonen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Veel websites werken niet optimaal als u de cookies uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen.

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.

 • Het laten corrigeren van fouten.

 • jet laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

 • Intrekken van toestemming.

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 • Overdraagbaarheid van gegevens.

 

Klachten

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben stuur dan een mail naar: info@twippie.be . U kunt binnen één maand na ontvangst een reactie verwachten.

 

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@twippie.be of per brief aan:

Twippie

Diestsesteenweg 141

3202 Rillaar

bottom of page